Polityka prywatności - Hamer Radom
ODZIEŻ Z NADRUKIEM, HAFT, WSZYSTKIE TECHNIKI ZNAKOWANIA ODZIEŻY, TRANSFERY SITODRUKOWE

I Wstęp.

 1. Administratorem danych osobowych jest Hamer Przemysław Barszcz, ul. Kielecka 16/24, 26-600 Radom.
 2. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, dane dostawców, kontrahentów będących przedsiębiorcami, klientów będących osobami fizycznymi, osób które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz kandydatów do pracy.
 3. Osoby, które zapisały się na otrzymywanie newslettera wyraziły zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej przez firmę Hamer Przemysław Barszcz w celu
  otrzymywania od firmy Hamer Przemysław Barszcz informacji o promocjach oraz dostępnych nowościach i usługach.

II Zbieranie danych.

 1. Administrator uzyskuje dane osobowe podmiotów oznaczonych w pkt 3 poprzez:
  a) przekazanie bezpośrednie
  b) przesyłanie informacji za pomocą poczty email
  c) stronę www http://hamerhaft.pl
 2. Podczas wizyty na wskazanej stronie www nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak: czas wizyty, adres IP, przeglądarka, itp.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
  serwerem oraz siecią firmy.
 4. Dane podmiotów oznaczonych w pkt 3 są zbierane w zakresie niezbędnym do wykonania celu, dla którego są zbierane. W przypadku gdy Administrator uzyska dane podmiotów oznaczonych w pkt 3 w zakresie szerszym niż jest to konieczne ( tzw. dane zbyteczne) Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane przekraczające zakres niezbędny.
 5. Zakres przetwarzanych danych kontrahentów, dostawców oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach przedsiębiorstwa nie przekracza zakresu danych personalnych, teleadresowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowych rozliczeń finansowych.
 6. Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania (wykonania usługi, trwania stosunku zatrudnienia, prowadzenia procesu rekrutacji) a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt 3, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 7. Odbiorcami danych kontrahentów, oraz dostawców są:
  a) biuro rachunkowe,
  b) organy skarbowe.
  c) inni kontrahenci jeżeli jest to uzasadnione koniecznością realizacji usługi
 8. W sytuacji gdy Administrator w celu wykonania swoich obowiązków lub prawidłowej realizacji umowy jest zobowiązany do powierzenia danych osobowych ze zbiorów Administratora podmiotowi trzeciemu, zawiera ze wskazanym podmiotem umowę powierzenia przetwarzania.
 9. Nieniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies zapisywanych w twoim urządeniu, co umożliwia prawidłowe prezentowanie Tobie zawartych w niej treści. Możesz wyłączyć lub zablokować tylko tą domenę w twojej przeglądarce stron internetowych pozwolenie na zapisywanie plików cookies. Jednakże uniemożliwiając ich gromadzenie korzystanie z niniejszej strony może okazać się niemożliwe. Pliki cookies są niewielkimi porcjami danych i zawierają tylko i wyłącznie informacje ogólne na temat odwiedzonych adresów, nie przechowują żadnych danych osobowych.

III Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Każdy podmiot oznaczony w pkt 3 przekazujący swoje dane osobowe ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub w formie skanu na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od daty odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu. Poza odpowiedzią na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy
  jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, z tym, że Administrator ma prawo uzależnić ich wydanie od wniesienia dodatkowej opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do żądania:
  a) uaktualnienia danych
  b) sprostowania błędnych danych
  c) usunięcia swoich danych
  d) ograniczenia przetwarzania danych
  Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza w jak najszybszym terminie – jednakże nie przekraczając 30 dni od daty ich wpłynięcia. Administrator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda w nim odpowiedzi w formie pisemnej.
 5. Każdy, którego dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Administratora, który dla swojej
  szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub skan na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. W przypadku, gdy Administrator nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu nadzorczego. Zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który po 25 maja 2018r. może być oznaczany jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IV. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
 2. Niniejszy dokument rozpoczyna obowiązywanie z chwilą umieszczenia na stronie http://hamerhaft.pl